Εγκαταστάσεις

Στεγαζόμαστε σε ιδιόκτητα κτίρια στο 10οχιλ Λάρισας Τυρνάβου. Σε μια έκταση 15 στρεμμάτων βρίσκονται κλειστοί χώροι που περιλαμβάνουν χημείο, χώρο παραλαβής σταφυλιών, πιεστήριο, γεφυροπλάστιγγα, οινοποιείο, διαμερίσματα εμφιάλωσης, αποθήκευσης υλικών συσκευασίας, αποθήκευσης ετοίμων προϊόντων, κελάρι, λογιστήριο, γραφεία.

Διαθέτουμε χάλκινους χειροποίητους άμβυκες τσίπουρου, επίσης χάλκινους χειροποίητους άμβυκες ούζου, τέσσερις γραμμές παραγωγής- εμφιάλωσης και ανοξείδωτες δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 1000 τόνων.

Σε όλες τις διαδικασίες εφαρμόζεται από το 2007 πολιτική ποιότητας κατά ISO–HACCP 22000, ακολουθώντας πιστά κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, με αποτέλεσμα να διασφαλίζεται ότι όλα τα προϊόντα τηρούν τις υψηλές προδιαγραφές ποιότητας.

ΕγκαταστάσειςΕγκαταστάσειςΕγκαταστάσειςΕγκαταστάσειςΕγκαταστάσειςΕγκαταστάσεις